MILJÖPOLICY

Miljöpolicy

Operations Instrument AB skall inom sin verksamhet bedriva arbetet med minsta möjliga miljöbelastning.
 
Vi skall se miljön och människan i ett helhetsperspektiv och förebygga hälsorisker samt att medverka till att skydda miljön nu och för framtiden. 
 
Förutom att följa miljölagstiftningen, skall vi sträva mot att ständigt förbättra miljöarbetet inom Operations Instrument AB, samt kräva av leverantörerna att de följer kretsloppsprincipen d. v. s:
 
Att det som utvinns ur naturen på ett naturligt sätt skall kunnas användas, återanvändas eller omhändertagas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas. 
 
Vi är alla en del av naturen, och vi kan var och en bidraga till att villkoren förbättras vad beträffar förbrukningen av resurser och utsläpp av föroreningar så att det inte överstiger vad naturen tål 
 
Miljöprogrammet står fast till år 2018. 
 
Claes Martinelle 
VD Operations Instrument AB