Evonos evoDrill

Evonos evoDrill finns i 4 olika storlekar där varje finns för både barn och vuxen indelat i 4 olika färger. Färgen anger vilken inner- och ytterdiameter perforatorn har.

Perforatorerna är sterilförpackade, redo att användas direkt.

Evonos evoDrill erbjuder reproducerbara resultat för trepanation, integrerat duraskydd, 8 olika storlekar för individuella behov samt högsta infektionskontroll tack vara gammasterilisering.