Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

Waterfall

Försäkrar en god sikt och ren 
Minskar vävnadsaherens på endoskopiska instrument 
Irrigation med saltlösning ökar vävnadens ledningsförmåga - vilket ger snabbare elektrokirurgisk effekt 
Snabb och enkel justering av vätskan med pumpkontrollen 
Mikroprocessor kontrollerar vätskeflödet 
Skapar inget obehag i rummet tack vare det låga ljudet