Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Små incisioner

Förslag på hur man kan sätta upp Thompsons retraktorer vid te.x. små ingrepp men som kräver en god visualisering. Med över 200 olika retraktorblad finns en oändlig mängd kombinationer för bästa tillgänglighet. för mer information sänd oss ett e-post meddelande opi@opi.se