Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Röntgenvänlig Anterior Lumbar ryggkirurgi

Förslag på hur man kan sätta upp Thompsons retraktorer vid tillfällen där man behöver kontrollera ingreppet med te.x. röntgen finns även bra lösningar för det utan att tumma på tillgängligheten. För mer information sänd oss ett e-post meddelande opi@opi.se