Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Obesitas kirurgi

Förslag på hur man kan sätta upp Thompsons retraktorer vid te.x. obesitas kirurgi för att få bästa tillgänglighet för operationsteamet. Med över 200 olika retraktorblad finns en oändlig mängd kombinationer för bästa tillgänglighet ochså större blad som passar vid obesitas kirurgi. För mer information sänd oss ett e-post meddelande opi@opi.se