Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

Neutralelektrod

Delad neutralelektrod för högre säkerhet med en yta på 122x176 mm. 

Säljs i förpackning om 5 st. 

För mer information, kontakta oss på opi@opi.se eller 08 544 811 90