Ryggkirurgi

Här hittar du Medicons produkter speciellt framtagna för neuro- och ryggkirurgi.

MediExpand

MediExpand
Expanderbart ryggimplantat för Cervikal rekonstruktion efter partiell eller komplett korporektomi av halsryggen. Finns i nio olika storlekar för bättre individuell anpassning till patienten. Den slutliga justeringen av implantatet sker när implantatet applicerats på plats, vilket ger följsamhet och bättre passform.