Medicons 2.0 Mini-system

Medicons 2.0-skruvar finns i diametranar 2.0 och 2.3 mm.