Medicons 1.5 Micro-system

Medicons 1.5-skruvar finns i diametranar 1.5 och 1.9 mm.

NY! Kortaste längd - 3 mm