Medicons 1.2 CMS-system

Medicons 1.2-skruvar finns i diametranar 1.2 och 1.4 mm.