Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Evonos evoFrame

Evonos evoFrame är en sterilförpackad engångsretraktor som är enkel och smidig för mindre kirurgiska ingrepp.