Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

ES350

  • Bipolar resektion 
  • 9 program 
  • Endoskopiskt skärläge 
  • MultiSwitch 
  • Spectrum Result 
  • NEM-System 
  • Överbelastningsskydd 

Finns även med integrerad Argon och kärlförslutningsfunktion