Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

ES300

Monopolära och bipolära funktioner 
Bipolar AutoStart 
Bipolar AutoStop 
PowerStart 
NEM-System 
Överbelastningsskydd 
Brumabas bord är försedda med hjul och är lätta att flytta från till exempel sänghall till operationssal.