Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

Endo

Smart Device System 
InTouch Screen 
Avancerade lägen för endoskopi Versioner för olika språk 
SpectrumResult – reglerar automatiskt alla utgående parametrar 
Integrerad argon