Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Colo/Rectal kirurgi

Förslag på hur man kan sätta upp Thompsons retraktorer vid te.x. kolorektal kirurgi, med över 200 olika retraktorblad finns en oändlig mängd kombinationer för bästa tillgänglighet, du kommer bli förvånad. För mer information sänd oss ett e-post meddelande opi@opi.se