Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Barnkirurgi

Förslag på hur man kan sätta upp Thompsons retraktorer vid te.x. kirurgi av barn. Små anpassade blad för att ge bästa tillgänglighet för operationsteamet och bästa komfort för barnet. Med över 200 olika retraktorblad finns en oändlig mängd kombinationer för bästa tillgänglighet, så är vi övertygade att ni kan hitta de delar som passar er perfekt. För mer information sänd oss ett e-post meddelande opi@opi.se