Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

Atom

Kompakt apparat med en stor mängd applikationer 
Integrerad argonmodul och kärlförslutning i ett litet paket 
Nytt användargränssnitt och stor skärm för enkel hantering 
Automatisk effektreglering 
30 olika skär- och koaguleringsfunktioner 
Revolutionerande Argonuttag