Diatermi

EMED erbjuder elektrokirurgiska enheter fullt utrustade med tillbehör och kirurgiska instrument. För att leverera produkter av hög kvalitet, bygger företaget hela sin konstruktion och proccess på modern teknik. 
EMED´s elektrokirurgisk produkter varierar från små enheter för användning i öppenvården till omfattande elektrokirurgisk system.

ARTro

Smart Device System 
InTouch Screen 
Monopolärt skärläge med olika grader av hemostat 
Monopolär med forcerat koagulationsläge med olika grader av intensitet 
Högt specialiserade bipolära skär- och koaguleringslägen 
Flera språk tillgängliga 
SpectrumResult – reglerar automatiskt alla utgående parametrar