Retraktorer

Thompsons retraktorer erbjuder en stor variation av lösningar för att ge operationsteamet den bästa tillgängligheten under operation. 
Läs mer och stilla din nyfikenhet!

Abdominal- Vaskulär kirurgi

Förslag på hur man kan sätta upp Thompsons retraktorer vid te.x. abdominal och vaskulär kirurgi för att få bästa tillgänglighet för operationsteamet fler fria händer och en oändlig mängd konfigurationer. opi@opi.se